IPA Kennisbank

Instituto Pedagogico Arubano (IPA) heeft een digitale kennisbank (www.ipakennisbank.com) gelanceerd waarin de Afstudeerprojecten (ASP) die door studenten in het kader van hun studie aan het IPA hebben geschreven, toegankelijk worden gemaakt voor derden. Hierdoor wordt het proces van creatie, verwerving en delen van kennis binnen het onderwijs mogelijk en ondersteund.

  • De huidige studenten kunnen deze kennisbank raadplegen als voorbeeld voor hun eigen onderzoek;
  • Docenten gebruiken deze kennisbank in hun lessen ter voorbereiding van studenten op hun onderzoek;
  • Studenten krijgen een idee van mogelijke onderzoeksthema's;
  • Studenten krijgen inspiratie voor mogelijke vervolgonderzoek op thema's waarop alonderzoek is gedaan. Ook kunnen zij voortbouwen op eerdere onderzoeken;
  • Studenten van alle leerjaren kunnen beroepsproducten tijdens hun stage gebruiken of als inspiratie gebruiken voor het ontwikkelen van hun eigen beroepsproducten.
De studenten die het onderzoek hebben verricht, verlenen aan IPA de toestemming om hun eindproduct te gebruiken. Hierdoor heeft het IPA het recht om het ASP aan huidige docenten en studenten beschikbaar te stellen en in de toekomst ook aan geïntereseerden buiten het IPA om. Een geanonimiseerde versie van het ASP wordt gepubliceerd. Dit betekent dat de originele namen van scholen en respondenten niet worden vermeld. De student is verantwoordelijk om de anonieme versie van diens ASP via Moodle in te leveren. IPA zal ervoor zorgen dat bij het kopiëren, bewerken en publiceren van resultaten, vermeld wordt wie de auteur is. Alleen ASP’s met een voldoende beoordeling worden gepubliceerd.

Sinds december 2022 bestaat de IPA kennisbank uit 50 Afstudeerprojecten. Deze zijn van de opleiding Primair Onderwijs, Movecion y Salud, Bachelor Nederlands als Vreemde Taal en Bachelor Papiamento.
ipa_students