• icon-altStudiejaar 2025 - 2026
  • icon-alt4 Jaar
  • icon-altInschrijfgeld fl 80,-
Welkom bij de docent  'Nederlands als Vreemde Taal'


Lijkt het je leuk om voor een groep jongeren te staan en hen te motiveren om te leren? Kun je verantwoordelijkheid dragen en zowel zelfstandig als in teamverband werken? Ben je nieuwsgierig en creatief? Wil je jongeren helpen zich verder te ontwikkelen? Dan is de tweedegraads lerarenopleiding aan het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) wel iets voor jou! Het IPA is een instelling voor hoger beroepsonderwijs (HBO) die opleidt tot een startbekwame leraar. Een leraar die competent kan functioneren in de klas, in een schoolorganisatie en in de sociale omgeving. Een leraar die naast het lesgeven en begeleiden, de leerlingen en collega’s motiveert en inspireert. Durf jij de uitdaging aan? Dan is het zeker de moeite waard om meer te lezen over de opleiding en het beroep van leraar Nederlands als Vreemde Taal.

Wat kun je van het IPA verwachten? 
IPA biedt de opleiding leraar Nederlands als Vreemde Taal. Deze opleiding is volledig opgezet conform de kwaliteitseisen van het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie). Daarnaast biedt het IPA een aantal aanvullende services aan alle studenten om het studeren te ondersteunen en om studenten zo goed mogelijk te begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het IPA werkt daarvoor intensief samen met haar praktijkscholen en heeft een betrokken begeleidingsteam, dat uit leerjaarcoördinatoren, instituutsopleiders, werkplekbegeleiders, studentcoaches, psychologen, een decaan en vakopleiders bestaat. Op de opleiding leer je zowel in teamverband als individueel aan de slag te gaan. IPA focust op de zelfontplooiing van al haar studenten, zowel op het persoonlijke als op het professionele vlak.

Wat verwacht het IPA van jou? 
Wij verwachten dat je een band hebt met de Nederlandse taal en dat je jezelf er goed in kunt uitdrukken. Ook verwachten we dat je interesse hebt in de andere talen die door jouw leerlingen thuis worden gesproken. Zo kun je linken leggen tussen de Nederlandse taal en de thuistalen van de leerlingen. Deze twee essentiële vaardigheden spelen vanaf de aanmelding bij het afnemen van de toelatingstoetsen een belangrijke rol. Daarnaast verwachten wij dat je geïnteresseerd bent in de belevingswereld van jongeren op Aruba en dat je op verschillende niveaus kunt communiceren met zowel de jongeren als met ouders, collega’s en externe instanties. Verder verwachten we van je dat je een betrokken en leergierige beroepshouding toont en bereid bent te groeien tot een verantwoordelijke beroepsbeoefenaar en burger. Het Arubaanse onderwijs is dynamisch en vergt veel creativiteit, flexibiliteit, een open houding, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht denken. Wij willen daarom graag docenten afleveren die het onderwijs van Aruba willen verbeteren en innoveren.

Inhoud van de opleiding

De opleiding kent een semestersysteem. Elk schooljaar bestaat uit twee semesters. Elk semester bestaat uit 13 lesweken, 2 stageweken en 3 evaluatieweken. De lesweken worden in de vorm van blended onderwijs aangeboden. Blended onderwijs is een combinatie van face-to-face onderwijs en asynchroon online onderwijs, dat ondersteund wordt door een Electronische Leeromgeving (ELO). De verhouding tussen face-to-face en asynchroon online onderwijs varieert per module. De opleiding is een fulltime opleiding. De opleiding heeft een duur van vier jaar.

Vormingsgebieden
De opleiding is opgedeeld in vier vormingsgebieden. Deze vormingsgebieden zijn: pedagogisch-didactische vorming, vakinhoudelijke en vakdidactische vorming, praktische vorming en persoonlijke en professionele vorming (PPO).

1. Pedagogisch-didactische vorming
In de pedagogisch-didactische vorming ontwikkel je kennis, inzichten en vaardigheden die je in staat stellen om onderwijs te organiseren en opvoedingsverantwoordelijkheid op je te nemen. Deze vorming wordt voornamelijk ontwikkeld door een aanbod op het gebied van de onderwijskunde, didactiek, (ortho) pedagogiek, psychologie en opvoedkunde.

2. Vakinhoudelijke en vakdidactische vorming
De vakinhoudelijke en vakdidactische vorming richt zich op het je eigen maken van de inhouden van het vak Nederlands voor het secundair onderwijs. Door de modules die gericht zijn op je eigen beheersing van het Nederlands ontwikkel je vaardigheden, attitudes en inzichten die nodig zijn voor het kunnen organiseren van onderwijsleerprocessen binnen het vak Nederlands.

3. Praktische vorming
De praktische vorming is de stage die je loopt op de praktijkschool en die we ook wel werkplekleren noemen. Het werkplekleren richt zich op de ontwikkeling van concrete vaardigheden die van belang zijn voor je functioneren als leraar in een klas, in een schoolorganisatie en in de samenleving als geheel. Hiervoor werkt het IPA samen met een netwerk aan praktijkscholen. Het werkplekleren wordt georganiseerd en begeleid vanuit het IPA in samenwerking met de praktijkscholen. Zo ontwikkel je de verschillende rollen van een leerkracht en word je goed voorbereid op het beroep van leraar Nederlands voor het secundair onderwijs.

4. Persoonlijke en professionele vorming (PPO)
De persoonlijke en professionele vorming is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die van belang zijn voor jou als student, als persoon, als burger en als professional. Hier gaat het om aspecten zoals: omgaan met informatie, organisatorische vaardigheden, onderzoeken, presenteren, communicatieve en sociale vaardigheden, samenwerken, presenteren, reflecteren op de persoonlijke groei en oriëntatie op de maatschappij. Voorbeelden van programmaonderdelen van de algemene vorming zijn: onderzoek en ontwikkelingsprojecten, maatschappelijke projecten in de samenleving en het afstudeerproject.

Studiefasen
De vierjarige opleiding kent drie studiefasen waarbij in elke fase een specifiek doel centraal staat. De drie studiefasen zijn:

1. Propedeusefase
Het eerste jaar is het propedeutisch jaar. In deze fase van de opleiding oriënteer je je op je toekomstige beroep als leraar. Ook ga je al snel aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook meedoet in de klas. In de propedeusefase van de opleiding maak je kennis met alle vormingsgebieden en de verschillende leeftijdsgroepen van het secundair onderwijs. Aan het eind van de propedeusefase krijg je een definitief studieadvies.

2. Middenfase
In de middenfase ga je verder met je beroepsgerichte vorming die plaatsvindt in het tweede en het derde studiejaar. De middenfase richt zich vooral op de ontwikkeling van concrete beroepsvaardigheden om les te geven aan jongeren in de leeftijd 12-18 jaar. In deze fase speelt de vakdidactiek een belangrijke rol. Aan het einde van de middenfase komen alle kennis, vaardigheden en attitudes die je tot dan hebt opgedaan bij elkaar in verschillende onderdelen. De middenfase eindigt met het project "Perspectiva Mundial". De hoofdthema’s die bij Perspectiva Mundial aangeboden worden, zijn: duurzame ontwikkeling, diversiteit, wereldburgerschap en onderwijsvernieuwing. Tijdens deze periode neem je deel aan een verplichte buitenlandse stage. Hierdoor krijg je de kans om je horizon te verbreden. Je zal kennis opdoen van pedagogisch-didactische opvattingen ergens anders op de wereld, bijvoorbeeld in landen van het Caribische gebied, Zuid-Amerika, Verenigde Staten of Europa.

3. Afstudeerfase
De afstudeerfase is de laatste fase van het studieprogramma van het IPA en vindt plaats in het vierde studiejaar. Deze fase bouwt voort op en geeft een afronding aan de kennis en vaardigheden die je gedurende de voorafgaande fasen hebt opgedaan. In de afstudeerfase word je een leraar in opleiding (LiO) en ga je je ontwikkelen tot een startbekwame docent. In dit jaar kies je voor een vernieuwings- of verbeteringsonderwerp waarin je je verder gaat verdiepen en waarvoor je een praktijkonderzoek gaat uitvoeren dat leidt tot een beroepsproduct dat bijdraagt aan deze vernieuwing of verbetering op je school. Dit afstudeerproject voer je uit tijdens het LiO-schap op je praktijkschool. Het onderzoek vormt de basis van je afstudeerscriptie en voor het beroepsproduct dat je ontwikkelt. Je rondt de afstudeerfase af met een eindassessment waarin je laat zien dat je over alle competenties beschikt om jezelf een startbekwame docent te mogen noemen.

Werkplekleren
Op het IPA leer je theorieën en methodieken, maar deze kennis moet je vooral ook adequaat en op verschillende manieren toe kunnen passen in de praktijk. Om een goede afstemming te waarborgen tussen wat je op school leert, werkt het IPA intensief samen met verschillende praktijkscholen. Vanaf het eerste studiejaar ben je een collega-in-opleiding (cio) op een praktijkschool en krijg je ervaring op verschillende soorten scholen. Ook leer je samen te werken met maatschappelijke instanties. Bureau Praktijk zorgt samen met de praktijkscholen voor de plaatsing van de studenten en houdt overzicht over alles dat te maken heeft met leerwerktaken en assessments. Het werkplekleren op de praktijkscholen heeft een opbouwend karakter. In het eerste leerjaar ben je 1 dag in de week op de praktijkschool en in het tweede leerjaar is dat 2 dagen per week. In het derde leerjaar is dat 3 dagen per week en in het vierde leerjaar 4 dagen per week. In leerjaar 1 t/m 3 heb je naast de stagedagen ook twee volle weken stage in elk semester.

Afstuderen
In het vierde leerjaar ben je grotendeels in de praktijk voor je LiO-stage. Je start het jaar gelijk op je praktijkschool en komt steeds 1x per week naar het IPA. Op deze terugkomdagen ben je bezig met het verdiepen van je kennis van vernieuwing en het voorbereiden op het afstuderen. Er zijn drie examenonderdelen, namelijk de LiO-stage, het afstudeerproject (ASP) en het eindassessment.

Begeleidingsvormen
Het IPA kent verschillende vormen van begeleiding die gedurende de opleiding worden geboden, variërend van studiebegeleiding tot persoonlijke en professionele begeleiding. Zo krijg je bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding, vakinhoudelijke begeleiding, projectbegeleiding en afstudeerbegeleiding. Sommige vormen van begeleiding krijg je gedurende de gehele opleiding, maar nemen af in intensiteit naarmate je vordert.

 
Na de opleiding 

De mogelijkheden na het succesvol afronden van deze opleiding zijn veel. De meeste afgestudeerde studenten gaan direct aan het werk op een van de scholen voor secundair onderwijs op Aruba. De nood is groot en scholen zijn steeds op zoek naar nieuwe collega’s die het vak Nederlands kunnen aanbieden. Maar daarnaast kun je ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van educatieve materialen voor het Nederlands als Vreemde Taal of aan toetsen en examens voor het Nederlands als Vreemde Taal. Hierbij werk je samen met collega’s uit de Caribische regio.

Met een IPA-diploma op zak is verder studeren bij een aansluitende post-HBO of Masteropleiding bij een andere hogeschool of universiteit ook mogelijk. Zo hebben veel afgestudeerde tweedegraads docenten Nederlands na hun opleiding ook hun eerstegraads bevoegdheid gehaald en werken ze nu zelf als opleider bij het IPA.

Contact

Voor vragen ter verduidelijking kunt u contact opnemen met:

Decanaat
Ingrid Captain 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 524-3127

Gregrory Goedgedrag
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 524-3147

 
Studiekosten


Om aan het IPA te kunnen studeren, wordt er jaarlijks een studentenbijdrage van je gevraagd. Verder moet je rekenen op kosten die gemaakt zullen worden voor aanschaf van boeken en materiaal voor het verzorgen van lessen en het maken van opdrachten. Tevens vinden er gedurende het jaar sociale activiteiten plaats waarvoor je een kleine extra bijdrage zult moeten betalen.


Studiefinanciering
Als student van het IPA kom je in aanmerking voor een studielening. Voor meer informatie over deze lening kun je terecht bij Directie Onderwijs, Afdeling Studiefaciliteiten en – begeleiding. Je kunt ze bereiken via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 528 3400

Toelatingseisen

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding docent Nederlands als Vreemde Taal moet je in het bezit zijn van een:

HAVO- of VWO diploma;

MBO diploma (niveau 4);

of een gelijkgesteld diploma.

Kandidaten in de examenklas van bovengenoemde opleidingen kunnen zich ook al aanmelden.

Als je op 1 september van het jaar van aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder bent of zal zijn, en je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 beschikt en ook niet in de examenklas bent, kun je je ook aanmelden voor de 21+ toets. De 21+ toets meet of je beschikt over de kennis die verwacht mag worden op een havo-niveau.

Selectieve toelatingstoetsen
Met de juiste vooropleiding of een geslaagde 21+ toets ben je er nog niet. Het IPA hanteert namelijk ook selectieve toelatingstoetsen. Voor de studie docent Nederlands als Vreemde Taal zijn dat er een aantal. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je een uitnodigingsbrief voor deelname aan de toelatingstoetsen.

Allereerst moet je aantonen dat je beheersing van het Nederlands voldoende is om te kunnen starten met de opleiding docent Nederlands als Vreemde Taal. Dat doe je met het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal op het niveau B2 Educatief Startbekwaam. Wat je allemaal moet kunnen op het niveau B2 is op Europees niveau voor alle talen vastgesteld in het zogenaamde Europees Referentiekader voor talen (ERK).  Het officiële examen dat je voor dit certificaat moet afleggen wordt afgenomen door het CNaVT dat verbonden is aan de Nederlandse Taalunie. Meer informatie over het certificaat en het examen kun je vinden op de website van het CNaVT, www.cnavt.org

Om je goed voor te bereiden op het examen van de CNaVT biedt het IPA je de mogelijkheid om een voortraject te volgen. Zo vergroot je je kansen om te slagen voor het examen.

Om zeker te weten dat deze opleiding goed bij je past, schrijf je een persoonlijk verslag. Dit doe je door een aantal vragen te beantwoorden en te motiveren waarom je graag een leraar Nederlands als Vreemde Taal wilt worden voor leerlingen van het secundair onderwijs.

Ten slotte doe je nog een logopedietest om zeker te weten dat je je stem goed kunt gebruiken. Als leerkracht gebruik je immers de hele dag door je stem om duidelijk verstaanbaar te zijn en de aandacht van je leerlingen vast te houden.

Aanmelden

Wil je studeren aan het IPA? Dan moet je je allereerst hiervoor aanmelden. Om je aan te melden moet je via deze website het digitale aanmeldingsformulier invullen. Bij de aanmelding moet je ook een betalingsbewijs toevoegen van de aanmeldingskosten.

De kosten voor het aanmelden bedragen AWG. 80,- en dit bedrag dient overgemaakt te worden op de volgende bankrekening:

Instituto Pedagogico Arubano
Arubabank 13 12 14 413
Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas.

Aanmelden