Leraar Nederlands als vreemde taal

Leraar worden iets voor jou?

Lijkt het je leuk om voor een groep jongeren te staan en hen te motiveren om te leren? Kun je verantwoordelijkheid dragen en zowel zelfstandig als in teamverband werken? Ben je nieuwsgierig en creatief? Wil je jongeren helpen zich verder te ontwikkelen? Dan is de tweedegraads lerarenopleiding aan het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) wel iets voor jou! Het IPA is een instelling voor Hoger beroepsonderwijs (HBO) die je opleidt tot een startbekwame leraar. Een leraar die competent kan functioneren in de klas, in een schoolorganisatie en in de sociale omgeving. Een leraar die naast het lesgeven en begeleiden, de leerlingen en collega’s motiveert en inspireert. Durf jij de uitdaging aan? Dan is het zeker de moeite waard om meer te lezen over de opleiding en het beroep van leraar Nederlands als Vreemde Taal.

 

Wat kun je van IPA verwachten 

IPA biedt de opleiding leraar Nederlands als Vreemde Taal. Deze opleiding is volledig opgezet conform de kwaliteitseisen van het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie). Daarnaast biedt het IPA een aantal aanvullende services aan alle studenten om het studeren te verlichten en te ondersteunen. IPA heeft een betrokken begeleidingsteam dat bestaat uit studieloopbaanbegeleiders, studentencoaches, algemene begeleiders, een psycholoog, een decaan en vakdocenten die jou als student zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Op de opleiding leer je zowel in teamverband als individueel aan de slag te gaan. IPA focust op de zelfontplooiing van al haar studenten op zowel het persoonlijke als het professionele vlak.

 

Wat verwacht IPA van jou 

Wij verwachten dat je een band hebt met de Nederlandse taal en dat je jezelf er goed in kunt uitdrukken. Ook verwachten we dat je interesse hebt in de andere talen die door jouw leerlingen thuis worden gesproken. Zo kun je linken leggen tussen de Nederlandse taal en de thuistalen van de leerlingen. Deze twee essentiële vaardigheden spelen vanaf de aanmelding bij het afnemen van de beroepstesten een belangrijke rol. Daarnaast verwachten wij dat je geïnteresseerd bent in de belevingswereld van jongeren op Aruba en dat je op verschillende niveaus kunt communiceren met zowel de jongeren als met ouders, collega’s en externe instanties. Verder verwachten we van je dat je een betrokken en leergierige beroepshouding toont en bereid bent te groeien tot een verantwoordelijke beroepsbeoefenaar en burger. Onderwijs is dynamisch en vergt veel creativiteit, flexibiliteit, een open houding, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht denken. Graag willen wij toekomstige docenten afleveren die het onderwijs van Aruba willen verbeteren en innoveren.

Handig om te weten

De opleiding kent een semestersysteem. Elk schooljaar bestaat uit twee semesters. De lesweken bestaan uit een combinatie van onlinebijeenkomsten, face-to-face momenten, zelfstandig werken aan (online) opdrachten en stagelopen op je stageschool. De opleiding is een fulltime opleiding en vindt op werkdagen plaats tussen 8 uur en 17 uur.

 

Vormingsgebieden

De opleiding duurt vier jaar en is opgedeeld in vier vormingsgebieden. Deze vormingsgebieden zijn: pedagogisch-didactische vorming, vakinhoudelijke en vakdidactische vorming, praktische vorming en professionele vorming.

 

1. Pedagogisch-didactische vorming

In de pedagogisch-didactische vorming wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden die je in staat stellen om onderwijsleerprocessen te organiseren en opvoedingsverantwoordelijkheid op je te nemen. Deze vorming wordt voornamelijk ontwikkeld door een aanbod op het gebied van de onderwijskunde, didactiek, (ortho) pedagogiek, psychologie en opvoedkunde.
 

2. Vakinhoudelijke en vakdidactische vorming

De vakinhoudelijke vorming richt zich op het je eigen maken van de inhouden van het vak Nederlands voor het secundair onderwijs. Door de modulen die gericht zijn op je eigen beheersing van het Nederlands ontwikkel je vaardigheden, attitudes en inzichten die nodig zijn voor het kunnen organiseren van onderwijsleerprocessen binnen het vak Nederlands.

 

3. Praktische vorming

De praktische vorming richt zich op de ontwikkeling van concrete vaardigheden die van belang zijn voor je functioneren als leraar in een klas, in een schoolorganisatie en in de samenleving als geheel. Hiervoor werkt het IPA samen met een netwerk aan stagescholen. Zo ontwikkel jij als student je verschillende rollen als leerkracht en word je goed voorbereid op het beroep van leraar Nederlands voor het secundair onderwijs.

 

4. Professionele vorming

De professionele vorming is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die van belang zijn voor jou als student, als persoon, als burger en als professional. Hier gaat het om aspecten zoals: omgaan met informatie, organisatorische vaardigheden, onderzoeken, presenteren, communicatieve en sociale vaardigheden, samenwerken, presenteren, reflecteren op de persoonlijke groei en oriëntatie op de maatschappij. Voorbeelden van programmaonderdelen van de algemene vorming zijn: onderzoek en ontwikkelingsprojecten, maatschappelijke projecten in de samenleving en het afstudeerproject.Studiefasen

De vierjarige opleiding kent drie studiefasen. Elke fase heeft een eigen doel. De drie studiefasen zijn:

 

1. Propedeuse fase

Het eerste jaar is het propedeutisch jaar. In deze fase van de opleiding oriënteer je je op je toekomstige beroep als leraar. Ook ga je al snel aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook meedoet in het onderwijs. In de propedeuse fase van de opleiding maak je kennis met alle vormingsgebieden en de verschillende leeftijdsgroepen van het secundair onderwijs.

 

2. Middenfase

In het tweede en het derde studiejaar vindt de beroepsgerichte vorming plaats. De middenfase richt zich vooral op de ontwikkeling van concrete beroepsvaardigheden. In deze fase speelt de vakdidactiek een belangrijke rol. Aan het einde van de middenfase komen alle kennis, vaardigheden en competenties die je tot dan hebt opgedaan, bij elkaar in verschillende onderdelen.  Een van de onderdelen is het maatschappelijk project. Daarnaast wordt een verdiepende of verbredende minor aangeboden. Het onderdeel praktijk in deze fase is een verbindende factor tussen maatschappelijk project en minor. st

 

3. Afstudeerfase

De afstudeerfase is de laatste fase van het studieprogramma van het IPA en vindt plaats in het vierde studiejaar. Deze fase bouwt voort op en geeft een afronding aan de kennis en vaardigheden die je gedurende de voorafgaande fasen hebt opgedaan. In de afstudeerfase leer je steeds meer om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor alles wat jij als leerkracht doet in je klassen en op jouw school. De afstudeerfase begint met een verplichte buitenlandse stage project "Perspectiva Mundial". De hoofdthema’s die bij Perspectiva Mundial aangeboden worden, zijn: duurzame ontwikkeling, diversiteit, wereldburgerschap en onderwijsvernieuwing. Tijdens deze periode neem je deel aan een verplichte buitenlandse stage. Hierdoor krijg je de kans om je horizon te verbreden. Je zal kennis opdoen van pedagogisch-didactische opvattingen ergens anders op de wereld, bijvoorbeeld in landen van het Caribische gebied, Zuid-Amerika, Verenigde Staten of Europa. Daarna begint de LIO (leraar in opleiding) stage, waar je als student zich moet gaan ontwikkelen tot een startbekwame docent. Tijdens de LIO stage moet je voor het afstudeerproject een onderzoek uitvoeren over een onderwerp dat te maken heeft met de onderwijspraktijk. Het onderzoek vormt de basis van jouw afstudeerscriptie en voor het (les)materiaal dat je moet ontwikkelen. Als laatste moet je een eindassessment doen om te laten zien dat je een startbekwame docent bent.

 

Stage

In de opleiding geloven we veel in praktijkleren. Achter de banken leer je veel theorie en methodes, maar de echte proeve van bekwaamheid is eenmaal dat je zelf voor de klas staat. Hiervoor hebben we speciale vakken waarin je voorbereid wordt voor de praktijk. Tijdens de opleiding loop je stage op verschillende soorten scholen, in verschillende klassen en werk je samen met verschillende maatschappelijke instanties. De praktijk op de scholen heeft een opbouwend karakter. In leerjaar drie ga je ook op een buitenlandse stage. Samen met een groep ga je de cultuur van het land leren kennen en word je geïnspireerd met nieuwe ideeën die je later kunt toepassen in je eigen klassen en op jouw school op Aruba.

 

Afstuderen

Het vierde leerjaar bestaat grotendeels uit stage lopen in de praktijk, de zogenaamde PM en LIO-stage. Daarnaast werk je in de afstudeerfase aan je afstudeerproject (ASP). De opleiding wordt afgerond met een eindassessment.

 

Begeleidingsvormen

Het IPA kent verschillende vormen van begeleiding die gedurende de opleiding worden geboden. De verschillende soorten begeleiding sluiten aan op de vormingsgebieden. Zo krijg je bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding, vakinhoudelijke begeleiding, projectbegeleiding en afstudeerbegeleiding.


 

De mogelijkheden na het succesvol afronden van deze opleiding zijn veel. De meeste afgestudeerde studenten gaan direct aan de slag op een van de scholen voor secundair onderwijs op Aruba. De nood is groot en scholen zijn steeds op zoek naar nieuwe collega’s die het vak Nederlands kunnen aanbieden. Maar daarnaast kun je ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van educatieve materialen voor het Nederlands als Vreemde Taal of aan toetsen en examens voor het Nederlands als Vreemde Taal. Hierbij werk je samen met collega’s uit de Caribische regio.

Met een IPA-diploma op zak is verder studeren bij een aansluitende post-HBO of Masteropleiding bij een andere hogeschool of universiteit ook mogelijk. Zo hebben veel afgestudeerde tweedegraadsdocenten Nederlands na hun opleiding tot tweedegraadsdocent ook hun eerstegraadsbevoegdheid gehaald en werken ze nu zelf als docent bij het IPA.

Vooropleidingseisen

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding docent Nederlands als Vreemde Taal moet je in het bezit zijn van hetzij een HAVO- of VWO diploma of een MBO/EPI diploma (niveau 4) of een daaraan gelijkgesteld diploma. 

Kandidaten in de examenklas van bovengenoemde opleidingen kunnen zich ook al aanmelden.

Je kunt je aanmelden voor de 21+ Toets als je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 beschikt, momenteel geen voltijd opleiding volgt om één van deze diploma's te behalen en op 1 september van het jaar van aanvang (2022) 21 jaar of ouder bent.
 

Toelatingstesten

Het IPA hanteert selectieve toelatingstesten. Voor de studie Bachelor Nederlands als Vreemde Taal zijn dat er een aantal.

Allereerst moet je aantonen dat je beheersing van het Nederlands voldoende is om te kunnen starten met de opleiding Bachelor Nederlands als Vreemde Taal. Dat doe je met het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal op het niveau B2 Educatief Startbekwaam. Wat je allemaal moet kunnen op het niveau B2 is op Europees niveau voor alle talen vastgesteld in het zogenaamde Europees Referentiekader voor talen (ERK).  Het officiële examen dat je voor dit certificaat moet afleggen wordt afgenomen door het CNaVT dat verbonden is aan de Nederlandse Taalunie. Meer informatie over het certificaat en het examen kun je vinden op de website van het CNaVT, www.cnavt.org

Om je goed voor te bereiden op het examen van de CNaVT biedt het IPA je de mogelijkheid om een voortraject te volgen. Zo vergroot je je kansen om te slagen voor het examen.

Naast het examen B2 – Educatief Startbekwaam en het certificaat dat je daarmee haalt, moet je ook een meertalige toets doen om aan te tonen dat je verbanden kunt zien tussen verschillende talen. Deze test wordt op het IPA afgenomen en geeft een beeld van jouw vaardigheid om verschillen en overeenkomsten te zien tussen de Nederlandse taal en de andere talen die we op Aruba spreken, namelijk het Papiamento, het Engels en het Spaans. Deze meertalige toets kun je halen voordat je aan de opleiding begint of gedurende het eerste jaar van de opleiding. Je moet de meertalige toets wel al hebben gehaald voordat je aan het tweede leerjaar begint.

Om zeker te weten dat deze opleiding goed bij je past schrijf je een persoonlijk verslag. Dit doe je door een aantal vragen te beantwoorden en te motiveren waarom je graag een leraar Nederlands als Vreemde Taal wilt worden voor leerlingen van het secundair onderwijs.

Ten slotte doe je nog een logopedietest om zeker te weten dat je je stem goed kunt gebruiken. Als leerkracht gebruik je immers de hele dag door je stem om duidelijk verstaanbaar te zijn en de aandacht van je leerlingen vast te houden.

Kosten van de opleiding

Om aan het IPA te kunnen studeren, wordt er jaarlijks een studentenbijdrage van je gevraagd. Verder moet je rekenen op kosten die je zult maken voor de aanschaf van boeken en voor het ontwikkelen van allerlei materiaal voor je stagelessen en voor je opdrachten. Ook vinden er gedurende het jaar een aantal sociale activiteiten plaats waarvoor van jou een kleine extra bijdrage wordt gevraagd.

Wil je studeren aan het IPA? Dan moet je je allereerst hiervoor aanmelden. Om je aan te melden moet je via deze website het digitale aanmeldingsformulier invullen. Bij de aanmelding moet je het betalingsbewijs toevoegen aan het digitale aanmeldingsformulier.  

Klik hier om je aan te melden.