Onderzoek

Onderzoeksafdeling Centro Investigacion y Desaroyo den Ensenansa (CIDE)

Het IPA heeft als 3e taak het doen van onderzoek in en voor het onderwijs voor de verdere ontwikkeling van de Arubaanse samenleving. De taken van de onderzoeksafdeling van het IPA, Centro di Investigacion y Desaroyo di Enseñansa (CIDE), zijn divers. Zo voeren we verschillende onderzoeken uit op het gebied van onderwijs op Aruba en brengen we elk jaar verschillende publicaties uit. Ook organiseren we regelmatig publieke lezingen, de zogenaamde Community Talks, en wetenschappelijke conferenties. Behalve de bovengenoemde is een van onze voornaamste taken om studenten op het IPA gedurende hun studie op het gebied van onderzoek te ondersteunen. Wij geven bijvoorbeeld cursussen over methoden en technieken van praktijkonderzoek in het onderwijs, ondersteuning aan derdejaarsstudenten tijdens hun buitenlandse stage onderzoek en ondersteuning aan vierdejaarsstudenten met hun afstudeerscripties. Je zou jezelf misschien afvragen waarom onderzoek zo belangrijk is op een lerarenopleiding. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Op het IPA vinden we dat afgestuurde leerkrachten in een geglobaliseerde wereld niet alleen de basiscompetenties nodig hebben om als bekwame professionals voor de klas te staan, maar ook dat ze actief betrokken zijn in de samenleving en vooral een onderzoekende houding hebben. Wetenschappelijke studies laten zien dat docenten die een onderzoekende houding hebben, effectiever zijn vanwege hun creatieve en oplossingsgerichte attitude. Ze zijn meer geneigd om nieuwe dingen uit te proberen en de nodige aanpassingen uit te voeren indien nodig. Niet alleen de leerkrachten, maar ook de leerlingen leren onderzoekend en oplossingsgericht te werken, wat een vereiste is in een 21ste eeuwse kennismaatschappij. Onderzoek en ontwikkeling ‘empoweren’ de leerkracht en leerling zodat ze zelf richting kunnen geven aan hun toekomst en dit proces ook bij anderen te stimuleren. 

Maestro, profesion for di bo curason!