Over Ons

Het Instituto Pedagogico Arubano (IPA), opgericht in 1990,  is een openbaar opleidingsinstituut, op HBO-niveau, voor leraren in het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs.

IPA is de eerste hoger onderwijs instelling op het eiland dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan. IPA maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband UniCarib, dat bestaat uit de Universiteiten van Aruba, Curaçao en St. Maarten.

Het pedagogisch-didactisch concept van de opleidingen is gestoeld op de theorie van Vygotsky en wordt aangeduid als de cultuurhistorische school. Dit concept gaat uit van de sociaal, cultureel en historische context bij de ontwikkeling van elk individu, waarbij de moedertaal één van de belangrijkste instrumenten is. Er worden lerarenopleidingen aangeboden voor verschillende onderwijstypen. Naast de rol van leraar, worden de studenten ook voorbereid op een rol als change agent en social agent.

Het IPA heeft 3 kerntaken, namelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Deze 3 taken zijn sturend voor het beleid, de organisatie en de opleidingen. IPA heeft 2 afdelingen waar respectievelijk Bachelor opleidingen,een Master Special Educational Needs en deskundigheidsbevordering voor zittende leerkrachten aangeboden worden. Het centrum voor onderzoek en ontwikkeling doet onderzoek naar belangrijke onderwijsvraagstukken. 

Inspirando Futuro

Onderzoekende houding

Het onderwijsaanbod bevat modulen en projecten waarin een onderzoekende houding wordt gestimuleerd door middel van actuele thema’s en uitdagingen in het onderwijs

Innovatie en Duurzaam

Het IPA profileert zich als innovatieve, passievolle, en ondernemende organisatie, die handelt vanuit het perspectief van duurzaamheid

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Ethisch denken en handelen, brengen de student dichter bij zijn of haar authenticiteit, de motivatie voor het beroep en de persoonlijke kwaliteiten om zich te ontwikkelen tot een startbekwame leerkracht

Maatschappelijk betrokken

Het IPA en haar alumni hebben inzicht in de taalkundige, culturele en sociaaleconomische diversiteit van de maatschappij en draagt bij aan sociale participatie, weerbaarheid en een gezonde en veilige leefstijl voor burgers en de samenleving.

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO