Welkom bij Instituto Pedagogico Arubano

Het Instituto Pedagogico Arubano (IPA), opgericht in 1990,  is een openbaar opleidingsinstituut, op HBO-niveau, voor leraren in het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs en een nationaal expertisecentrum voor onderwijs en ontwikkeling. Het IPA heeft een adviserende taak in het uitdragen van overheidsbeleid. De HBO bachelor opleiding Leerkracht Primair Onderwijs is de eerste opleiding op Aruba dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie. 

IPA Wellness

Moodle

Bibliotheek

Buku

Programmagids

Maestro, profesion for di bo curason!