Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Beroepstest

Algemene Informatie

Je kunt je aanmelden voor de beroepstest als je voldoet aan de toelatingseisen.

Het IPA hanteert selectieve beroepstesten, dit betekent dat de onderdelen van de beroepstest behaald moet zijn om als student aangenomen te worden. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je een bevestiging en later de rooster via e-mail. Daarna word je uitgenodigd voor een infoavond waar je verder informatie krijgt en vragen kan stellen. 

Je krijgt tevens informatie van goede oefensites waarmee je je ook goed kan voorbereiden. De beroepstest wordt in het voorjaar afgenomen (maart). Deze bestaat uit:  


Beroepstest

Bestaat uit een taal– en rekentest en een logopedische screening.

Attitude- en motivatietest

Richt zich voornamelijk op de noodzakelijke en gewenste attitude en motivatie omtrent het beroep van leraar.

In de periode van april tot juni wordt een online voorprogramma aangeboden met verplichte onderdelen. Er wordt daarna een herkansing van de selectieve beroepstesten aangeboden vóór aanvang van de opleiding. Deze toetsen moeten behaald zijn, voordat je wordt toegelaten tot de opleiding.

Kosten

De kosten voor het aanmelden en deelnemen aan de beroepstest zijn AWG. 80,-. Om je aan te kunnen melden, moet je eerst de betaling van AWG. 80,- overmaken op de bankrekening van IPA. Vermeld Beroepstest, je naam en achternaam als toelichting bij de overmaking. 

Instituto Pedagogico Arubano
Arubabank 13 12 14 413
Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas

Aanmelden

Vervolgens moet je het digitale aanmeldingsformulier Beroepstest volledig invullen en het betalingsbewijs toevoegen aan het digitale aanmeldingsformulier. 

Vanaf 20 oktober 2021 t/m 18 februari 2022 kun je je aanmelden voor de beroepstest van maart 2022.

 

Vragen

Heb je vragen over de aanmeldingsprocedure, neem dan contact op met de Studenten Services. Je kunt mailen naar studentenservices@ipaaruba.com of bellen met 5243100 op werkdagen tussen 8:00-12:00 en 13:00-16:00 uur.