Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Centro pa Desaroyo Profesional Continuo

CDPC als organisatie

Onze missie

Arubaanse leerders moeten goed voorbereid zijn op de toekomst en genieten van kwaliteitsonderwijs dat motiverend en inspirerend is voor hun talentontwikkeling.

 

Onze visie

We geloven in de kracht van een goede leerkracht / docent, inspirerend leiderschap, effectief management en een goede schoolorganisatie de doorslaggevende factoren zijn voor studiesucces, talentontwikkeling en toekomstbestendigheid van de Arubaanse leerders. Professionalisering levert dé bijdrage bij het verhogen van de innovatiekracht en het versterken van de competentie van de verschillende actoren binnen een school.

Onze strategie

Wij verzorgen innovatieve leer -en ontwikkelactiviteiten voor leerkrachten/docenten, onderwijspersoneel en actoren binnen een school om de kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding direct verband houdend met de uitoefening van het beroep te verdiepen en uit te breiden.

Ons motto

“Samen werken aan betekenisvol en duurzaam onderwijs”

Onze waarden

Alleen door onze waarden centraal te stellen in ons professionaliseringsaanbod zien wij een betekenisvolle en zinvolle samenwerking met u.

 • Praktijkgericht: we streven naar een “betekenisvol en duurzaam aanbod”, dat direct aansluit bij de doelen van de school en de dagelijkse praktijk van onderwijsprofessionals. Dit is de reden waarom ons huidige aanbod al ontwikkeld, getest en geëvalueerd is in de praktijk;

 • Integrale trajecten op maat: vanuit PEN2030 werken wij samen en zijn wij continu in dialoog met veld en partners om, nu en in de toekomst, passend aanbod aan te bieden;

 • State-of-the-art: wij werken zoveel mogelijk met de kennis van onze context, zo nodig aangevuld met de laatste inzichten op het gebied van innovatie en verbetering van kwaliteit van onderwijs en/of pedagogisch-didactische aanpakken;

 • 21st century teaching: we practice what we preach - het leren is gepersonaliseerd (waar mogelijk), actief en spelenderwijs, gestoeld op ervaring en zelf doen, in projecten, en gebruikmakend van alle kennis die wij tot onze beschikking hebben, bijvoorbeeld, via onderzoekend en ontwerpend leren;

 • Blended: wij zoeken voor en samen met u de beste mix tussen digitale professionaliseringsmogelijkheden en face-to-face momenten;

 • Duurzaam en holistisch: met de professionalisering werken wij samen met u aan het vergroten van de eigenaarschap, draagkracht en zelfstandigheid van alle onderwijsprofessionals op Aruba en uw school. Wij werken in eerste instantie met de volledige keten binnen het onderwijs en vertrekken van een holistische visie op leren.

Voor meer info en vragen kunt u contact met ons nemen op nascholing@ipaaruba.com of bezoek onze website www.cdpc.ipaaruba.com

Ons team staat tot uw beschikking om de meest effectieve leeroplossingen te ontwerpen en verzorgen. Dit zijn wij!

 

Wij zijn verheugd om dit aanbod met u te delen. In het schooljaar 2018-2019 zijn wij begonnen met het inventariseren van de behoeften in het werkveld. Uit onze bevindingen naar aanleiding van de gesprekken en focusgroepen die hebben plaatsgevonden in 2018-2019 met de schoolbesturen, schoolleiders, directeuren, leerkrachten en docenten in het werkveld blijkt dat de volgende thema’s belangrijk zijn (en zullen blijven) in ons Arubaanse onderwijs en professionalisering behoeven:

 • ICT en digitalisering in het onderwijs 
 • Teacher care (docentenzorg)
 • Studentenzorg
 • Onderwijs & didactiek in de 21ste eeuw
 • Schoolmanagement en leiderschap


Wij hebben naar u geluisterd en hebben zo veel mogelijk aansluiting proberen te vinden bij uw vraagstukken. Mocht het ons dit jaar nog niet lukken om meteen een aanbod aan te bieden, weet dat wij gericht werken aan het aanvullen van het aanbod op deze vijf thema’s in de komende schooljaren. Wij hopen dat u bij het maken en uitvoeren van uw plannen gebruik kunt maken van ons huidige aanbod.   

Klik op deze link om onze Professionaliseringsgids 2020-2021 te downloaden. 

Welkom bij onze aanmeldpagina. 

 

Individuele leerkrachten / docenten, klik op deze link (Papiaments) of deze link (Nederlands) om aan te melden.

 

Schoolhoofd of directeur, klik op deze link (Papiaments) of deze link (Nederlands) om uw school aan te melden. 

 

Hieronder vindt u een schema van onze procedure. Raadpleeg de Professionaliseringsgids2020-2021 voor uitgebreidere informatie. 

 

 

In ontwikkeling

Op ons agenda staan alvast de volgende professionaliseringsaanbod:

 • Project Based Learning in the 21st century
     - Voor individuele leerkrachten / docenten in een blended-format

 • Sustainable Education in the 21st century
     - Voor individuele leerkrachten / docenten in een blended-format

 • Social Emotional Learning and Development in the 21st century 
     - Voor individuele leerkrachten / docenten in een blended-format

 • De Arubaanse schoolleider (i.s.m. Afdeling Begeleiding)
     - Voor de schoolleider, directeur, coördinator in uw team

 • De Arubaanse LO leerkracht / docent in een blended-format
     - Voor Movecion & Salud leerkrachten / Gymdocenten
     

 

In de loop van het jaar inventariseren wij ook (dringende) behoeften in het veld om het aanbod in 2021-2022 nog meer te verscherpen en beter te laten passen bij de behoeften in de praktijk.

 

 

Maestro, profesion for di bo curason!