Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Movecion y Salud

Leraar worden iets voor jou? 

Durf je het aan om voor een groep kinderen te staan? Heb je belangstelling voor sport, gezondheid en kennis overdragen aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar? Kun je verantwoordelijkheid dragen en zowel zelfstandig als in teamverband werken? Ben je nieuwsgierig, sportief en creatief? Wil je kinderen helpen zich verder te stimuleren op het gebied van bewegingsonderwijs en gezondheid? Dan is de lerarenopleiding van Movecion & Salud (Beweging en Gezondheid) aan het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) wel iets voor jou! Het IPA is een instelling voor Hoger beroepsonderwijs (HBO) die je opleidt tot een startbekwame leraar. Een leraar die competent kan functioneren voor de klas, in een schoolorganisatie en in de sociale omgeving. Een leraar die naast het lesgeven en begeleiden, de leerlingen en collega’s motiveert en inspireert. Durf je de uitdaging aan? Dan is het zeker de moeite waard om meer te lezen over de opleiding Movecion & Salud primair onderwijs en het beroep van leraar.

 

Wat kun je van IPA verwachten 

IPA biedt de opleiding Movecion & Salud primair onderijs als op een HBO niveau. Deze opleiding aangeboden op een eenmalige vorm en wordt niet herhaald. Daarnaast biedt IPA een aantal services aan de studenten om het studeren te verlichten en te ondersteunen. IPA bezit een begeleidingsteam die uitstudieloopbaanbegeleiders, studentencoach, algemene begeleiders, psycholoog, decaan en vakdocenten om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Op de opleiding leer je zowel in teamverband als individueel aan de slag te gaan. IPA focust op de zelfontplooiing van de studenten op het persoonlijk- , vak- en  praktijkgebied.

 

Wat verwacht IPA van jou

Wij verwachten dat je over goede motorische- en taalvaardigheden beschikt. Deze essentiële vakken zullen vooral bij het aanmelden om de beroepstest te maken en ook in het eerste jaar een belangrijke factor zijn.  Ook verwachten wij dat je in de belevingswereld van een kind kan inleven en  op verschillende niveau kan communiceren. Vooral omdat je met verschillende doelgroep zoals ouders, collega en externe instantie te maken hebt. Verder verwachten we dat je op het gebied van beroepshouding groeit tot een verantwoordelijke beroepsoefenaar en burger. Onderwijs is dynamisch en vergt veel creativiteit, flexibiliteit, openhouding, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht denken. Graag willen wij toekomstige docenten afleveren die het onderwijs van Aruba willen verbeteren en innoveren.

Na het behalen van het getuigschrift kan je het primair onderwijs (4-12 jaar) als volledig bevoegd leraar op het gebied van beweging en gezondheid en het begeleiden van leerlingen op de gespecialiseerde gebieden.

Om toegelaten te kunnen worden moet de kandidaat in het bezit zijn van een MBO-niveau 4, HAVO of VWO diploma. Behalve de diploma eisen moet de kandidaat ook medisch goedgekeurd zijn en in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag.

Toelatingstesten

Voordat de studenten op het IPA beginnen, moeten zij een toelatingstest afnemen. Deze toelatingstest bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Motorische vaardighedentest  

B. Een logopedische screening 

C. Beroepsmotivatie/attitude

D. Taal (schriftelijke- en mondelinge toets) 

 

In het geval de logopedische screening negatief uitvalt wordt de kandidaat gelijk verwezen naar een logopedist of  KNO-arts of orthodontist voor verdere behandeling of advies. Voor aanvang van de opleiding dient de kandidaat het resultaat van deze verwijzing te overleggen. In het geval de beroepsmotivatie en attitude test negatief uitvalt wordt de kandidaat uitgenodigd voor een extra gesprek.  

Selectief/Diagnostisch

De evaluatieonderdeel A is selectief. Dit betekent dat de kandidaat aan een minimum eis moet voldoen om toegelaten te worden tot de Opleiding van Movecion y Salud. Deze selectieve test zal volgens een normering geschieden. De evaluatieonderdeel D wordt diagnostisch getoetst. Doel hiervan is om de kandidaat op zijn/haar taalniveau te kunnen evalueren. Op basis van het resultaat wordt een advies aan de student gegeven. Dit advies zal aangeven  of  remediering plaats moet vinden.

 

Kosten van de opleiding 

Om aan IPA te kunnen studeren, wordt er jaarlijks een bedrag van je gevraagd. Verder moet je rekenen op kosten die gemaakt zullen worden voor aanschaf van boeken en materiaal voor het verzorgen van lessen en het maken van opdrachten. Tevens vinden er gedurende het jaar sociale activiteiten plaats waarvoor je een kleine extra bijdrage zult moeten geven.

 

Studiefinanciering

Als student van het IPA kom je in aanmerking voor studiefinanciering in de vorm van een lening. Voor meer informatie kun je terecht bij Directie Onderwijs, Afdeling Studiefaciliteiten en – begeleiding te Caya G.F. Betico 38.

 

Maestro, profesion for di bo curason!