Voorbereiding 21+ Toets

Toelichtingsdocument 21+ Toets 2022-2023

Ter voorbereiding op de 21+ Toets kun je de voor de verschillende toets onderdelen de onderstaande bronnen in de vorm van video-informatie en digitale documenten raadplegen.

Taal Nederlands

Loading...

Documenten

Documenten Taal Nederlands
  • qxio-documentStudiewijzer Taal Nederlands
  • qxio-documentPresentatie Taal Nederlands
  • qxio-documentOefentoets Taal Nederlands

Wiskunde

Loading...

Documenten

Documenten Wiskunde

  • qxio-documentWiskunde Toets DeelA-2019
  • qxio-documentWiskunde Toets DeelB-2019
  • qxio-documentWiskunde Correctievoorschrift

Mens en Maatschappij

Documenten

Documenten Mens en Maatschappij

  • qxio-documentM&M Syllabus
  • qxio-documentM&M Studiewijzer
  • qxio-documentM&M Presentatie
  • qxio-documentM&M Oefentoets & Antwoorden

FAQ