Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Professionaliseringsaanbod

CDPC

Wij zijn verheugd om dit aanbod met u te delen. In het schooljaar 2018-2019 zijn wij begonnen met het inventariseren van de behoeften in het werkveld. Uit onze bevindingen naar aanleiding van de gesprekken en focusgroepen die hebben plaatsgevonden in 2018-2019 met de schoolbesturen, schoolleiders, directeuren, leerkrachten en docenten in het werkveld blijkt dat de volgende thema’s belangrijk zijn (en zullen blijven) in ons Arubaanse onderwijs en professionalisering behoeven:

 • ICT en digitalisering in het onderwijs 
 • Teacher care (docentenzorg)
 • Studentenzorg
 • Onderwijs & didactiek in de 21ste eeuw
 • Schoolmanagement en leiderschap

Wij hebben naar u geluisterd en hebben zo veel mogelijk aansluiting proberen te vinden bij uw vraagstukken. Mocht het ons dit jaar nog niet lukken om meteen een aanbod aan te bieden, weet dat wij gericht werken aan het aanvullen van het aanbod op deze vijf thema’s in de komende schooljaren. Wij hopen dat u bij het maken en uitvoeren van uw plannen gebruik kunt maken van ons huidige aanbod.   

Actieplan PEN2030:
1.1.2 Het creëren van de condities voor een aantrekkelijke pedagogisch-didactische aanpak 1.1.3 Het aanbieden van een aantrekkelijke pedagogisch-didactische aanpak
2.1.3 Het aanbieden van trainingen voor digitalisering
2.1.4 Het voorzien van nieuwe vormen van lesgeven via digitale technieken
3.1.1 Het aanbieden van professionaliseringstrajecten voor alle docenten in het onderwijs. Vakinhoudelijk, vaardigheden voor l​ ifelong learning​, 2​ 1e eeuwse vaardigheden​, d​ igitale vaardigheden,​ omgaanmetveranderendepopulatie,vaardighedenbijbegeleidenvan sociaal-emotionele problemen, leadership, etc.
3.1.2 3.2.7 Het stimuleren van een interactief-sterk communicatieve leeromgeving
3.4.18 Het aanbieden van professionaliseringstrajecten voor onderwijspersoneel
4.3.1 Het ontwikkelen van vaardigheden leren leren in alle situaties en contexten (zelfsturend leren/ actieve leerder/ studievaardighede)

Introductie
De Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4 (Sustainable Development Goal 4) heeft als doel het kwalitatief hoogstaand aanbieden van onderwijs die passend is voor iedereen. Factoren, zoals de Covid 19-pandemie, informatie-explosie als gevolg van toenemend internetgebruik, levenslang leren, innovatieve pedagogische methoden, en de ‘open educational resources’, spelen een rol bij de urgentie om te transformeren tot een onderwijssysteem voor de toekomst. Leraren moeten zich hieraan aanpassen en bereid zijn om de huidige en toekomstige generaties die technologisch onderlegd zijn, op te leiden.

In de cursus 'Online Teaching 101' worden docenten uitgerust met de nodige competenties van digitaal lesgeven om kwalitatief hoogstaand en flexibel onderwijs te kunnen bieden aan 21e-eeuwse, digitaal geletterde leerlingen.

Leerdoelen

 • om comfortabel te werken in een virtuele omgeving.
 • om goed virtueel gedrag te kunnen modelleren door sociale vaardigheden te gebruiken wanneer ze virtueel werken, virtueel enthousiasme te tonen, privacykwesties in overweging te nemen en de informatie van leerlingen vertrouwelijk te houden, en gevoelig te zijn voor de individuele verschillen van leerlingen.
 • om innovatie in het leersysteem te accepteren door digitaal te denken, ruimdenkend te zijn en levenslang te leren.
 • om het leren voor individuele leerlingen te kunnen personaliseren door de strategieën ter plekke te veranderen bij het ondersteunen van de leerling om aan de behoeften van de leerling te voldoen.
 • om passende pedagogische benaderingen te gebruiken die passen bij de gebruikte technologie, bijvoorbeeld door ‘interactive serious games’ en simulaties te gebruiken om leerlingen te motiveren.
 • om leerlingen tijdens het leerproces te betrekken door geschikte samenwerkingskaders voor online leren te gebruiken om interactie tussen leerlingen en tussen de leraar en de leerling aan te moedigen.
 • om kennis van de lokale en culturele praktijken te gebruiken om de meest geschikte technologie te selecteren en de technologie aan te passen aan de behoeften van de leerlingen.
 • om verschillende strategieën te kunnen gebruiken, zoals probleemgestuurd leren, voor verschillende leersituaties om de kennis en vaardigheden van lerenden op hoog niveau te ontwikkelen.
Doelgroep
Zittende leerkrachten van het primair- voortgezet- en beroepsonderwijs.

Bijzonderheden
 • Deze cursus is gecertificeerd. Om in aanmerking te komen tot deze certificaat dient de cursist 80% aanwezig te zijn bij de synchroon momenten en moet de cursist alle online opdrachten en groepsopdrachten in te dienen.
 • Cursus moment: op de woensdagen van 3pm-5pm
 • De contactmomenten (synchroon momenten) zullen om de week zijn
 • Bij Face-2-Face momenten zullen deze op het IPA plaats nemen
 • Cursus taal: Engels, Papiamento en Nederlands
 • Aantal cursisten per cursus: minimaal 8 maximaal 25
 • Om optimaal mee te doen aan deze cursus heeft de cursist een laptop nodig en moet vaardig zijn in het gebruiken van de volgende programma’s:
          - Microsoft: Word, Powerpoint & Excel
          - Google: Gmail, Chrome, Youtube, Drive, Docs.
Leraar

Leraar

 • Formulier NL
Schoolhoofd

Schoolhoofd

 • Formulier NL