Profiel Docent Drama

Profiel Docent Drama

Het IPA is op zoek naar een 1ste graads docent drama (0.5 fte) die in de initiële opleiding voor leerkracht primair onderwijs en in de nascholing wordt ingezet

Taken

De kern van de functie is: 

 • Het ontwikkelen en verzorgen van zowel algemene als vakspecifieke modules drama op het gebied van spel, regie, vakdidactiek, poppenspel, maskerspel, presentatietechnieken, theorie van spel, theateranalyse en vormgeving en theatergeschiedenis. Creativiteitsontwikkeling staat hierbij centraal. De oriëntatie en begeleiding van de studenten om (basis) dramalessen te kunnen geven is van belang. 
 • Het ontwikkelen van de eigen vaardigheden en vakdidactische kennis en vaardigheden bij de student
 • het ontwikkelen van vernieuwd curriculum en materiaal in het kader van competentiegericht onderwijs;
 • het lesgeven en begeleiden van studenten voor het vak, stages en afstudeerprojecten;
 • het ontwikkelen van toetsen;
 • het plannen en organiseren van workshops en (nascholings)cursussen;

Vereisten

De sollicitant heeft/is

 • een afgeronde 1ste graads opleiding drama 
 • bij voorkeur onderwijservaring op een lerarenopleiding en/of PABO;
 • belangstelling voor en bij voorkeur ervaring hebben met curriculumontwikkeling en materiaal ontwikkeling;
 • affiniteit met kennisoverdracht aan kleuter- en/of basis leerlingen;
 • bereid om actief mee te werken aan onderwijsinnovatie en onderwijsontwikkeling in het algemeen;
 • kritisch, creatief, flexibel, stressbestendig, doorzettingsvermogen en bereid samen te werken met andere docenten;
 • op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen op vakdidactisch gebied;
 • kennis van en affiniteit met het Arubaans onderwijs en samenleving;
 • in staat om zowel individueel als in samenwerkingsverband een professionele bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de opleiding;
 • een rijk didactisch repertoire: o.a. interactieve werkvormen, zelfstandige werkvormen, groeperingsvormen, coachingsvaardigheden, etc. en bereidheid zich daarin te blijven scholen;

Specifieke kwaliteiten 

De sollicitant heeft/is

 • onderzoekskennis en onderzoekservaring in het vak;
 • kennis van de uitgangspunten van andere disciplines in relatie tot het vak of bereid zijn om deze kennis op te doen;
 • affiniteit met het kleuter-/basisonderwijs en een doordachte visie op het opleiden van leraren;
 • goede beheersing, in woord en geschrift, van de Nederlandse taal en Papiamento;
 • bij voorkeur ervaring hebben met thematisch en projectonderwijs;
 • een eigen visie op het vak en is bereid om kennis te nemen van de visies van anderen;
 • in staat om zowel individueel als in samenwerkingsverband een professionele bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het curriculum;
 • in staat om met ‘blended learning’ en digitale leeromgeving te werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO