Profiel Docent Nederlands

Het IPA is op zoek naar een enthousiaste vakdocent Nederlands die ingezet zal worden in de opleiding leerkracht Primair onderwijs, de opleiding 2de graads Nederlands en in de nascholing van zittende leerkrachten.

Taken

De kern van de functie is:

 • Het mede-ontwikkelen en verzorgen van zowel algemene, vakspecifieke en integratieve taalmodules en trainingen voor de specialisatie 4-8 en 6-12 van de opleiding tot leerkracht primair onderwijs, tweedegraads lerarenopleiding Nederlands en nascholing.
 • Het begeleiden van studenten in de praktijk d.m.v. stagebezoeken op het gebied van algemene doceervaardigheden en vakspecifieke vaardigheden m.b.t. taaldidactiek en Nederlands.
 • Het toepassen van een passende didactiek Nederlands als vreemde taal (NVT) voor de studenten op het IPA, alsook het verzorgen van NVT en NT1-didactiek gericht op primair en/of secundair onderwijs.
 • Het ontwikkelen en afnemen van (Colloquium Doctum en) Beroepstesten Nederlands.
 • Het formuleren van een Taalbeleid overeenstemmend met de visie van het IPA en het meertalig onderwijsbeleid van de meertalige basisschool.
 • Onderzoeken initiëren en/of uitvoeren m.b.t. algemene en specifieke behoeften van het IPA en praktijkveld gerelateerd aan taalonderwijs.
 • Relaties onderhouden met afdelingen binnen het Departement van Onderwijs, projectbureaus, vernieuwingsgroepen en/of instanties gerelateerd aan taal.
 • Het actief meewerken aan onderwijsinnovatie vanuit de Arubaanse visie op onderwijs en met name meertalig onderwijs.

Vereisten

De sollicitant heeft/is

 • Een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau met eerstegraadsonderwijsbevoegdheid Nederlands, al dan niet met specialisatie NT2 en/ of NVT.
 • Gerichte kennis en ervaring met educatieve activiteiten op het gebied van de Nederlandse taal
 • Onderwijservaring in het primair onderwijs en/of pabo (generalist) en het secundair onderwijs.
 • Belangstelling voor en bij voorkeur ervaring hebben met curriculumontwikkeling en materiaal ontwikkeling;
 • Bereid om actief mee te werken aan onderwijsinnovatie en onderwijsontwikkeling in het algemeen en m.b.t. het vak Nederlands;
 • kritisch, creatief, flexibel, stressbestendig, doorzettingsvermogen en bereid samen te werken met andere docenten;
 • Op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van taal (zowel inhoudelijk als (vak)didaktisch);
 • Ervaring met curriculumvernieuwing, curriculumontwikkeling en materiaalontwikkeling.
 • Kennis hebben of bereid zijn zich te verdiepen in de meertalige en complexe taalsituatie op Aruba, in het Arubaanse onderwijs en op het IPA om de beginsituatie te begrijpen en vast te stellen om het leerrendement van de studenten en leerlingen te verhogen.
 • Openstaan voor nieuwe en/ of andere ideeën, contexten en ervaringen.
 • Kennis hebben van en affiniteit hebben met de Arubaanse cultuur en samenleving of bereid zijn om deze kennis op te doen om aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld en context van de studenten en leerlingen.
 • in staat om zowel individueel als in samenwerkingsverband een professionele bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de opleidingen;
 • een rijk didactisch repertoire: o.a. interactieve werkvormen, zelfstandige werkvormen, groeperingsvormen, coachingsvaardigheden, etc. of bereidheid zich daarin te blijven scholen;
 • een doordachte visie op het opleiden van leraren;
 • bij voorkeur ervaring met leerling/studentenbegeleiding.
 • in staat om met ‘blended learning’ en digitale leeromgeving te werken.
 • onderzoekskennis en onderzoekservaring in het vak;

 

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO