Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Vacatures Docenten

De Minister van Onderwijs en Gezin, als bevoegd gezag van het openbaar onderwijs, roept sollicitanten op voor de onderstaande vacatures bij het Instituto Pedagogico Arubano (IPA)

Het IPA (Instituto Pedagogico Arubano) is een instelling op Aruba voor Hoger Beroepsonderwijs (hbo), die opleidt voor het beroep van leerkracht aan het kleuter-, basis-, en voortgezet onderwijs.

Het IPA heeft 3 kerntaken; namelijk onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. IPA heeft 2 afdelingen waar respectievelijk Bachelor opleidingen, een Master Special Educational Needs en deskundigheidsbevordering voor zittende leerkrachten aangeboden worden. Het centrum voor onderzoek en ontwikkeling doet onderzoek naar belangrijke onderwijsvraagstukken. In 2017-2018 gaat de opleiding Bachelor Papiamento weer van start. Opleidingen en nascholingen vinden zowel in de dag als in de middag/avond plaats. Docenten worden zowel in de dag- als middagopleidingen en nascholingen ingezet.

De vacatures zijn per ingaande 1 augustus 2017, tenzij anders vermeld.

Taken van docenten:

 • het ontwikkelen en verzorgen van modules en trainingen zowel in de initiële opleidingen als in de nascholing
 • het meewerken aan de voorbereiding en begeleiding van stageactiviteiten
 • het begeleiden van projecten van studenten
 • het mede ontwikkelen van een passende didactiek voor het leergebied
 • het ontwikkelen van materiaal
 • studentbegeleiding
 • algemene taken op instituutsniveau

Vereisten:

 • een afgeronde relevante opleiding op WO niveau met onderwijsbevoegdheid of op eerstegraads niveau, met uitzondering van de praktijkdocent basisonderwijs
 • bij voorkeur onderwijs- en werkervaring op een lerarenopleiding en/of PABOopleiding
 • kennis en ervaring met het primair onderwijs is sterk aanbevolen
 • belangstelling voor en bij voorkeur ervaring hebben met curriculumontwikkeling, en materiaalontwikkeling
 • bereid zijn om actief mee te werken aan onderwijsinnovatie en onderwijsontwikkeling in het algemeen en m.b.t. het te onderwijzen vak
 • in staat zijn om zowel individueel als in samenwerkingsverband een professionele bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de opleiding en het instituut
 • kritisch, creatief, communicatief, flexibel, stressbestendig, doorzettingsvermogen en bereid met collega’s samen te werken, zorgzaam, open en zelf reflecterend
 • kennis hebben van en affiniteit hebben met de Arubaanse cultuur en samenleving of bereid zijn om deze kennis op te doen

Algemeen:

 • Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het landsbesluit bezoldiging
 • onderwijspersoneel en de landsverordening materieel ambtenarenrecht
 • Volledig betrekking tenzij boven anders vermeld
 • Nadere informatie over de vacatures c.q. functie-inhouden kan verkregen worden via de website van het IPA: www.ipaaruba.com. Ook kan telefonisch informatie verkregen worden via tel.: (297) 524-3106
 • Gelieve uw sollicitatiebrief vergezeld van een curriculum vitae en scans diploma’s uiterlijk 2 weken na publicatie te richten aan de Minister van Onderwijs en Gezin d.t.k.v. dhr. W.A. Kock, hoofd Dienst Publieke Scholen, Cumana 69 | T: 582-8398 | F: 583-1522 | info@dps.aw en c.c. info@ipaaruba.com t.a.v. de directeur IPA drs. Marilyn Richardson.

   

 

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO