Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Consumptieve Technieken

Leraar worden iets voor jou?

De opleiding Consumptieve technieken is een speciaal eenmalig traject gericht op onbevoegde docenten Consumptieve technieken die op EPB en EPI werken. De opleiding is op maat gemaakt voor deze doelgroep.Durf je het aan om voor een groep jongeren te staan? Kun je verantwoordelijkheid dragen en zowel zelfstandig als in teamverband werken? Ben je goed in het vakgebied van koken, serveren, brood en banket? Wil je jongeren helpen zich verder te ontwikkelen op de net genoemde gebieden? Dan is de opleiding docent Consumptieve Techniek op het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) wel iets voor jou!

Het IPA is een instelling voor Hoger beroepsonderwijs (HBO) die je opleidt tot een startbekwame leraar. Een leraar die competent kan functioneren in de klas, in een schoolorganisatie en in de sociale omgeving. Een leraar die naast het lesgeven en begeleiden, de leerlingen en collega’s motiveert en inspireert. Durf je de uitdaging aan? Dan is het zeker de moeite waard om meer te lezen over de opleiding.

 

Wat kun je van IPA verwachten 

IPA biedt de opleiding docent Consumptieve Technieken op een HBO niveau. Ook is het belangrijk om te weten dat deze opleiding eenmalig is en al van start is gegaan in het schooljaar 2013-2014. Daarnaast biedt IPA een aantal services aan de studenten om het studeren te verlichten en te ondersteunen. IPA bezit een begeleidingsteam die uit klassenmentor, stagebegeleiders, psycholoog, decaan en indien nodig vakdocenten om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Op de opleiding leer je zowel in teamverband als individueel aan de slag te gaan. IPA focust op de zelfontplooiing van de studenten op het persoonlijk- , vak- en  praktijkgebied.

 

Wat verwacht IPA van jou 

Wij verwachten dat je kennis over brood, serveren, koken en banket hebt. Deze vier essentiële disciplines zullen de basis vormen van een startpunt in deze opleiding. 

Ook verwachten wij dat je je in de belevingswereld van jongeren en jongvolwassene kan inleven en op verschillende niveaus kan communiceren. Vooral omdat je met verschillende doelgroepen zoals ouders, collega en externe instantie te maken hebt. Verder verwachten we dat je op het gebied van beroepshouding groeit tot een verantwoordelijke beroepsbeoefenaar en burger. Onderwijs is dynamisch en vergt veel creativiteit, flexibiliteit, open houding, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht denken. Graag willen wij toekomstige docenten afleveren die het onderwijs van Aruba willen verbeteren en innoveren.

Handig om te weten

Deze eenmalige opleiding is in schooljaar 2013-2014 van start gegaan. De opleiding richt zich specifiek op bepaalde doelgroepen (zie toelatingseisen) en geeft de mogelijkheid om derdegraads en tweedegraads bevoegdheid te behalen op het gebied van Consumptieve Technieken in het onderwijs. De lesdagen zijn maandag, woensdag en donderdag en kunnen variëren van 15.30 tot 20.00 uur. Voor wat betreft de stagemomenten wordt zowel met de stagementor en stagebegeleider afgestemd. 

Het schooljaar is verdeeld in 4 blokken van 10 weken en een evaluatieweek. In elk blok worden een aantal modules aangeboden. In het eerste leerjaar richt de opleiding zich onder andere op de eigenvaardigheid op het gebied van koken, serveren, brood en banket.  

 

Disciplines  en leerlijnen

De opleiding duurt in totaal twee en een half jaar.  Er zijn 4 disciplines die centraal staan. Deze zijn koken, serveren, brood en banket. De opleiding zorgt ervoor dat je zowel je kennis als je vaardigheden in deze disciplines vergroot. Daarnaast werkt de opleiding met leerlijnen om je als een CT docent te vormen. Deze leerlijnen zijn vakbeheersing, vakdomeinen, algemene en vakdidactiek, pedagogiek en ondersteuning. En om zo een breed beroepsbeeld te krijgen zal je moeten stage lopen op zowel EPB als EPI.

 

Begeleidingsvormen

De opleiding kent verschillende vormen van begeleiding die gedurende de opleiding worden aangeboden. De verschillende soorten begeleiding sluiten aan op de competentiegerichte begeleiding die centraal staat bij deze opleiding. Er zijn drie begeleidingsvormen die direct aangeboden worden gedurende het hele jaar: studieloopbaanbegeleider (SLB’er), stagebegeleider, stagementor en de klassenmentor. Daarnaast in speciale gevallen kan de decaan, psycholoog en of opleidingscoördinator een rol spelen.

 

Bijzondere gevallen

Indien noodzakelijk kunnen studenten in een speciaal traject voor de praktijk terecht komen waarbij de stageperiode langer kan duren en de begeleiding heel specifiek gericht is. 

Verder wordt soms de docent drama ingeschakeld om extra begeleiding te bieden bij studenten die moeite hebben met expressiviteit.

Na het behalen van het getuigschrift kan je op zowel EPB als EPI werken als bevoegde docent Consumptieve Technieken.

De opleiding tot tweedegraads, dan wel derdegraads leerkracht Consumptieve Technieken is bestemd voor de volgende groepen:

  • Onbevoegde zittende docenten CT;
  • Niet bevoegde praktijkleerkrachten in de verzorgingsvakken EPB met niveau MBO vier en tenminste drie jaar lesgeef ervaring in de verzorgende vakken;
  • Docenten en HBO-ers werkzaam in de sectoren Service EPB / Hospitality & Tourism EPI zonder bevoegdheid en zonder lesgeef ervaring in CT-vakken;
  • Kandidaten met minimaal een MBO niveau 4 diploma en tenminste 3 jaar relevante werkervaring.

Kosten van de opleiding om aan IPA te kunnen studeren, wordt er jaarlijks een bedrag van je gevraagd. Verder moet je rekenen op kosten die gemaakt zullen worden voor aanschaf van boeken en materiaal voor het verzorgen van lessen en het maken van opdrachten. Tevens vinden er gedurende het jaar sociale activiteiten plaats waarvoor je een kleine extra bijdrage zult moeten geven.

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO